June 28, 2018

​Food for Progress ansluter sig till Svenska Sojadialogen

Food for Progress, som bland annat tillverkar Oumph!, går med i Svenska Sojadialogen – ett frivilligt branschöverskridande initiativ som verkar för mer ansvarsfullt producerad soja. Food for Progress är det första medlemsföretaget med fokus på växtbaserade produkter och vars sortiment till stor del utgörs av sojabaserade livsmedel.

– Vi är glada att få välkomna Food for Progress som det första medlemsföretag vars sortiment till stor del består av sojabaserade livsmedel. Idag består Sojadialogens medlemmar framförallt av foderföretag samt livsmedelsföretag där animalieprodukter, indirekt beroende av sojafoder, utgör stora produktkategorier, säger Hanna Skoog, projektledare på Axfoundation som sedan årsskiftet har värdskapet för Svenska Sojadialogen.

Soja är en av världens största grödor och majoriteten går till sojamjöl för djurfoder för produktionen av kött- och mejeriprodukter, ägg samt odlad fisk. I takt med ökad global konsumtion av animaliska livsmedel har efterfrågan på soja ökat snabbt, särskilt i Sydamerika. Odlingen expanderar därpå bekostnad av unika naturområden, vilket i sin tur har lett till problem med bland annat vattenförsörjning och pollinering, stora utsläpp av växthusgaser från marken samt naturligtvis förlorad kapacitet att ta upp växthusgaser från atmosfären. Dessutom används kemikalier med negativa effekter på miljö och människors hälsa. Det förekommer också inslag av slavarbete och att lokalbefolkningar berövas rättigheter till sin mark.

– Soja är en fantastisk råvara både till människor och djur tack vare sitt höga näringsinnehåll. Det är dock mer resurseffektivt att använda den direkt i sojabaserade livsmedel till människor, då det går åt betydligt mer soja till djuren för att få fram motsvarande näringsmängd i en kött- eller mejeriprodukt. Samtidigt måste alla nu se till att den soja som används är ansvarsfullt producerad, både socialt och miljömässigt. Initiativ som Svenska Sojadialogen är därför efterlängtade, säger Lennart Bjurström på Food for Progress.

Svenska Sojadialogen är ett frivilligt branschöverskridande initiativ där medlemmarna åtar sig att bidra till utvecklingen av – och en ökad efterfrågan på – mer ansvarsfullt producerad soja, certifierad enligt en trovärdig standard, alternativt att volymen täcks av sådana certifikat eller kommer från spårbart odlingsområde som värderas uppfylla kriterierna och bedömningen verifierats av oberoende tredje part.

– Vi har valt att inte använda soja från Sydamerika. Sojan i våra produkter kommer från Donau-området i EU. Genom att vi köper certifikat för alla våra sojabaserade produkter är vi med och stöttar en hållbar sojaproduktion i Sydamerika, trots att vi själva inte köper soja därifrån. Tillsammans med andra medlemmar i Svenska Sojadialogen bidrar vi till att utveckla en marknad för mer ansvarsfullt producerad soja, säger Lennart Bjurström och fortsätter:

– Vi ser detta som ett litet men viktigt steg på vägen mot vårt övergripande mål om en ny matlogik där alla människor kan få sina näringsbehov tillgodosedda inom ramen för planetens gränser.

– Växtbaserad kost blir allt populärare. Vi hoppas därför att fler liknande företag följer Food For Progress goda exempel och tar ansvar för produkternas sociala och miljömässiga påverkan, säger Hanna Skoog på Svenska Sojadialogen.

Här kan du läsa mer om Svenska Sojadialogen

För mer information, kontakta gärna:
Lennart Bjurström, Heart of People & Process, Food for Progress
+46(0)708 – 320166, lennart.bjurstrom@foodforprogress.com

Hanna Skoog, Projektledare inom Miljö på Axfoundation
+46(0)761 – 401475, hanna.skoog@axfoundation.se