May 8, 2019

ICA återkallar ICA Oumph! Tikka Masala

ICA återkallar den samutvecklade produkten ICA Oumph! Tikka Masala då produkten innehåller allergenen selleri vilket inte deklarerats i ingrediensförteckningen.

Återkallelsen gäller den frysta färdigrätten ICA Oumph! Tikka Masala 380g, vilken lanserades tidigare denna vecka. Återkallelsen gäller samtliga bäst-före-datum.

Produkten utgör ingen fara för personer som inte är allergiska mot selleri. Personer med upplevda symptom hänvisas till sjukvården. Vid återkallelse stoppas produkterna i kassan och är inte möjliga att köpa.

Matsäkerhet är A och O för oss. Incidenter som denna utreds noga för att förebygga att det inte upprepas. I detta fall är det en buljong som adderats sent i produktutvecklingsprocessen som av misstag inte adderats i innehållsförteckningen. Vi har noggranna rutiner för detta, och det är den mänskliga faktorn som felat denna gång. Det är samtidigt de noggranna rutinerna och uppföljningen som gjort att felet uppdagats i samband med lanseringen.

ICA och Oumph! beklagar det inträffade och uppmanar ev. kunder med selleriallergi som köpt produkten att lämna tillbaka den till den ICA-butik där den köptes, reklamera via ica.se alternativt kontakta ICAs kundkontakt på telefon 020-83 33 33.

För mer information
ICA Gruppens presstjänst, telefon: +46 (0)10 422 52 52,

Food for Progress, telefon: +46 (0)708 923265