March 18, 2020

Oumph! återkallar två batcher av The Oumph! Burger/Oumph! recalls two batches of The Oumph! Burger

*Information in English will follow below*

Oumph! återkallar nu produkten The Oumph! Burger då två batcher påvisat spår av mjölk, vilket inte deklarerats i ingrediensförteckningen och utgör därav en hälsorisk för människor med mjölkallergi/intolerans.

Återkallelsen gäller The Oumph! Burger 113 g med bäst-före-datum:

  • 04-06-21 – Foodservice (20-pack 113 g.)
  • 09-07-21 – Foodservice (20-pack 113 g) samt Dagligvaruhandel (2-pack 113 g.)

Produkterna finns i Sverige, Norge, Finland, Island samt Spanien. Produkten utgör ingen fara för personer som inte är allergiska mot mjölk. Personer med upplevda symptom hänvisas till sjukvården. Vid återkallelse stoppas produkterna i kassan i dagligvaruhandeln och är inte möjliga att köpa, och för restauranger följer vi gängse rutiner för återkallelse.

Matsäkerhet är A och O för oss. Incidenter som denna utreds noga för att förebygga att det upprepas. I detta fall är det en underleverantör av kryddor till vår externa produktionspartner som har brustit i sina rutiner. Nya rutiner har satts så att alla produkter från denna kryddleverantör samt producent ska testas, innan de släpps ut på marknaden.

Oumph! beklagar det inträffade och arbetar hårt för att detta ej ska upprepas. Vi uppmanar konsumenter och kunder som köpt produkten med bäst-före-datum ovan att lämna tillbaka den till den butik där den köptes, där full återbetalning kommer att ges, eller kontakta sin grossist för vidare instruktioner.

För mer information
Food for Progress, telefon: +46 (0)708 923265

Oumph! is now recalling the product The Oumph! Burger due to two batches showing traces of milk which is not declared on the label. This means this product is a possible health risk for anyone with an allergy or intolerance to milk or milk constituents.

The recall applies to the following The Oumph! Burger 113 g with best-before-date:

  • 04-06-21 – Foodservice (20-pack 113 g.)
  • 09-07-21 – Foodservice (20-pack 113 g) and retail (2-pack 113 g.)

The product is available in Sweden, Norway, Finland, Iceland and Spain. The product is no harm to people without milk allergies. People with experienced symptoms are referred to the health care system. Upon withdrawal, the products are stopped at the cashier at the grocery store and are not available for purchase and for restaurants, we follow standard procedures for recall.

Food safety is crucial to us. Incidents such as this is carefully investigated and an action plan with cautionary preventions will be set up and followed up. In this case it was the supplier of spicing to our co-manufacturer that had failed in their routines. Furthermore, new routines have been put in place so that all products from this supplier will be tested, before entering the market.

Oumph! are very sorry for any inconvenience caused and will ensure this doesn’t happen again. We encourage customers who have bought a product with the best-before date above to return it to your nearest store where you will be given a full refund or to contact your wholesaler for further instructions.

For more information:
Food for Progress, telefon: +46 (0)708 923265