November 15, 2012

Vill du sätta en ny standard för det vi äter mycket av?

Beat Food for Progress söker senior styrelseordförande med erfarenhet från livsmedelssektorn och ett brinnande intresse för hållbar utveckling.

Vi söker en person som har:
– Erfarenhet från ledande position inom livsmedelsbranschen.
– Goda kontaktytor inom livsmedelsbranschen och gärna hållbarhetssektorn.
– Tillgänglig, drivkraftig, lyhörd och engagerad.

Personen ska vara intresserad av att driva hållbar utveckling med största möjliga positiva inverkan på folkhälsan, miljön och en tryggad livsmedelsförsörjning som mål. Gränsöverskridande samarbete, kreativitet och pengar ska ses som fundament för att nå målet.

Kontakta Elén Faxö på innovationscentrum Food & Health Concept Centre: elen.faxo@fhcc.se, tel 070-5396400 vid intresse, rekommendationer och funderingar.